Wkładki topikowe nożowe WT-1 gG 500V , WT-2 gG 500V

Wkładki topikowe nożowe WT-1 gG 500V , WT-2 gG 500V o działaniu zwłocznym charakterystyka gG produkowane są o prądach znamionowych 6A do 250A wielkość 1 oraz 315A wielkość 2 . Podane poniżej wkładki odpowiadają w pełni wymaganiom stawianym w górnictwie węgla kamiennego w strefach zagrożonych wybuchem metanu.

 

Wielkość
Oznaczenie
Prąd znamionowy (A)
Wartość współczynnika k
1 WT – 1 gG 6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
3,9
3,9
3,6
3,7
3,5
4,7
4,3
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
5,0
6,0
2 WT – 2 gG 315 6,0